ffmpeg

Toto je nejzásadnější nástroj pro práci s multimediálními streamy. Je integrován do mnoha dalších aplikací. Umožňuje velký rozsah nasazení a pro naše potře bude stačit jenom jeho zlomek.
Na ukázku několik příkladu použití:

Test přítomnosti vstupu při naladěném kanálu příkazem ffprobe:

ffprobe /dev/dvb/adapter0/dvr0

Input #0, mpegts, from '/dev/dvb/adapter0/dvr0':
Duration: N/A, start: 86109.095733, bitrate: N/A
Stream #0:0[0x19b]: Video: h264 (High), yuv420p(top first), 1920x1080 [SAR 1:1 DAR 16:9], 25 fps, 25 tbr, 90k tbn, 50 tbc
Stream #0:1[0x19c]: Audio: ac3, 48000 Hz, stereo, fltp, 448 kb/s

Prostý záznam kanálu ze vstupu DVB-T/T2 karty do souboru, po dobu dvou minut (bez následného zpracování)

ffmpeg -f mpegts -vsync 1 -i /dev/dvb/adapter0/dvr0 -acodec copy -vcodec copy -t 120 -f mpegts output3.ts

Vysílání multicast streamu ze vstupu DVB-T/T2 karty, po dobu dvou minut (bez následného zpracování)

ffmpeg -f mpegts -vsync 1 -i /dev/dvb/adapter0/dvr0 -acodec copy -vcodec copy -t 120 -f mpegts udp://239.1.2.9:5000